Halálos munkabaleset Debrecenben - jogerős ítélet született

2018.10.10

A Berettyóújfalui Járásbíróság október 8-án hozott ítéletet annak a három vádlottnak az ügyében, akik 2015 novemberében több munkavédelmi előírást szegtek meg, amelynek következtében egy ember életét vesztette - számolt be a Civishír.

Egy fémmegmunkáló tevékenységet végző társaság a fűtési rendszer kiépítésére egy helyi (debreceni) céget bízott meg. A kivitelező cég a munkálatokat 2015-ben kezdte meg működő üzem mellett.

A Kft. munkavállalói ollós emelőt használtak a magasban történő munkavégzéshez. Valószínűleg a kivitelező és az üzem részéről nem történt meg a munkafolyamatok összehangolása ugyanis az elsőrendű vádlott - a Zrt. alkalmazottja - mindeközben a telepített 10 tonna teherbírású bakdaruval anyagmozgatást végzett. Az emelőgépet a működési irányának háttal állva működtette és a munkafolyamat megkezdése előtt nem győződött meg a teher akadálymentes mozgatásáról, illetve, hogy a veszélyes körzetet elhagyta-e minden ott tartózkodó személy. A kialakult balesetveszélyes helyzetre a harmadrendű vádlott sem figyelmeztette.


Ollós személyemelő
Ollós személyemelő


Az ollós emelő kosara ekkor a bakdaru magasságában, vele párhuzamosan helyezkedett el, benne három szerelővel. Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet) alapján ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek "Vigyázz! Azonnal állj!" jelzést adni. A szerkezet elindítása után az elsőrendű vádlottat kollégái figyelmeztették a vészhelyzetre. A férfi ekkor leállította a darut, azonban a hirtelen megállás következtében a felfüggesztett teher kilengése felborította a személyemelőt. A kosárból két férfi lezuhant, harmadik társuknak pedig sikerült a daru gémjében megkapaszkodnia.

A balesetben egy 39 éves férfi a helyszínen életét vesztette, társa pedig súlyos sérüléseket szenvedett.


Forrás: civishir.hu
Forrás: civishir.hu


Milyen mulasztások történtek?

1. A munkafolyamatok összehangolásának hiánya. Mivel működő üzem mellett történt a munkavégzés ezért szükséges lett volna a folyamatos egyeztetés, konzultáció. Nem tettek eleget a  munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) 40. §-ában foglaltaknak miszerint:

(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

2. Kockázatértékelés hiánya. A megfelelő kockázatértékelés elvégzése során fény derült volna a személyemelő és a bakdaru egyidejű használatának kockázatára. 

3. Oktatás hiánya. Munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor gondoskodni kell a munkavállalók oktatásáról amelyben ismertetik a kockázatértékelés megállapításait, a feltárt kockázatokat és a védekezés leghatékonyabb módját.

4. Emelőgépekre vonatkozó szabályok elmulasztása. A daru kezelőjének a teher emelés megkezdése előtt kötelessége lett volna meggyőződni arról, hogy a szerkezet veszélyes hatósugarában személyek nem tartózkodnak, továbbá, a mozgás során nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

5. Nem megfelelő tervezés. Az egymás hatósugarába működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg kell tervezni és utasításban kell rögzíteni. Az utasításnak ki kell terjednie:

  • a telepítésből,
  • az üzemeltetésből,
  • az együttes üzemeltetésből,
  • a környezetből az együttes üzemeltetésre ható veszélyek megakadályozására a várható kockázatok alapján.

Az utasítás tartalmát az érintettekkel ismertetni kell igazolható módon.

Jogerős ítélet született


A vádlottak teljes körű beismerő vallomást tettek, bűnösségüket elismerték. Az elsőfokú bíróság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösségüket.

Az elsőrendű vádlottat 1 év 6 hónap fogházbüntetésre, 2 év próbaidőre felfüggesztve ítélte.

A másodrendű vádlottat 1 év 4 hónap fogházbüntetésre, 2 év próbaidőre felfüggesztve ítélte.

A harmadrendű vádlottat 10 hónap fogházbüntetésre, 1 év próbaidőre felfüggesztve ítélte.

A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlottak beismerő vallomást tettek, büntetlen előítéletűek, kiskorú gyermekekről kell gondoskodniuk valamint az időmúlást.