Kiket fognak ellenőrizni 2020-ban?

2019.11.21

Közzétették a 2020. évi országos hatósági ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatokat is.

Munkavédelmi ellenőrzés kapcsán konkrét meghatározásra került az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata. A célvizsgálatot indokolja, hogy a hatóság nyilvántartása alapján az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban (2018. évben), a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek aránya a legmagasabb volt az ágazatban. Szám szerint 28 súlyos és 22 halálos kimenetelű eset történt. A célvizsgálat további szakmai indoka, hogy az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is számolni kell, mint például:

 • nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés
 • határérték feletti por-, zaj-, és rezgésexpozíció lehetősége
 • szabadtéri klímakörnyezet hatásai
 • stb.

Ellenőrizendő időszak: 2020. II. - III. negyedév

Természetesen nem csak ebben az iparágban várhatók ellenőrzések, hanem további saját kezdeményezésű célvizsgálatokra fog sor kerülni. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok a további célvizsgálatokat az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján választják ki.

Ellenőrzési időszak: 2020-ban megyénként nevesített időszakokban.

A célvizsgálatok során kiemelt szempontok:

 • A célvizsgálat időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó kormány tisztviselőnként 20 munkáltató.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata során vizsgálat alá kell vonni a magasépítési, mélyépítési, építőmesteri, szakipari munkavégzést, valamint az útépítést. Az ellenőrzések során a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulását vizsgálni kell.
 • Olyan munkáltatók kiválasztására kell törekedni, ahol többféle építőipari kivitelezési tevékenységet végeznek, a különböző típusú munkaeszközöket használnak, valamint az ellenőrzött munkáltatók többségben 5 főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztatnak.

A munkavédelmi hatóság bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy az összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben.

A munkavédelmi bírság összege 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedhet.


Mire terjed ki a munkavédelmi hatósági ellenőrzés?

Erről az Mvt. 81. § (4) bekezdés rendelkezik:

"(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre."

Milyen típusai vannak a hatósági ellenőrzésnek?

 1. Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 2. Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 3. Komplex ellenőrzés: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a Pénzügyminisztérium szakmai irányításáért felelős szervezeti egységének iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát.
 4. Előre bejelentett ellenőrzés: az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző állami tisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés, módszertani útmutató szerinti tartalommal.
 5. Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: A bejelentés (panasz) valamennyi, a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság hatáskörébe tartozó kérdésére ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített maximális szakmai tartalomra.

A teljes Országos hatósági ellenőrzési tervet letöltheti INNEN.

Az Önök cége magabiztosan helyt állna egy ellenőrzés során?

Teljeskörű munka-, tűz-, és környezetvédelmi megoldások.

Keressen minket bizalommal.

E-Mail: szikora.mernokiroda@gmail.com

Tel.: + 36 20 945 3906