Közzétették a 2019-es munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervet

2018.11.22

A tegnapi nap folyamán közzétették a 2019. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervet. 

A terv célja, hogy a felsorolt területek tekintetében meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági ellenőrzést végző szakterületei részére a hatósági tervük összeállításához szükséges szakmai követelményeket.

Munkavédelmi ellenőrzés kapcsán konkrét meghatározásra került a sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata. Ennek oka egyrészről az, hogy munkavállalók számos baleseti veszélyforrásnak és egészségkárosító kockázatnak vannak kitéve, másrészről a tevékenység sajátosságai, mint például a:

 • meleg környezetben végzett munka
 • veszélyes munkatérrel rendelkező gépek használata
 • az alapanyag- és készárutárolók szűk keresztmetszete
A Sütő és cukrászipari tevékenységek ellenőrzési időszaka: 2019. II. negyedév.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak ebben az iparágban várhatók ellenőrzések. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálatát fogják végezni. Ennek alapján megállapítható, hogy azok az ágazatok ahol a munkabalesetek száma magas, számíthatnak ellenőrzésre. Ilyen ágazatok például:
 • Építőipar
 • Feldolgozóipar
 • Gépipar
 • Kereskedelem
 • Szállítás, raktározás

Mire terjed ki a munkavédelmi hatósági ellenőrzés?

Erről az Mvt. 81. § (4) bekezdés rendelkezik:

(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

Milyen típusai vannak a hatósági ellenőrzésnek?

 1. Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 2. Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 3. Komplex ellenőrzés: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a Pénzügyminisztérium szakmai irányításáért felelős szervezeti egységének iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát.
 4. Előre bejelentett ellenőrzés: az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző állami tisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés, módszertani útmutató szerinti tartalommal.
 5. Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: A bejelentés (panasz) valamennyi, a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság hatáskörébe tartozó kérdésére ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített maximális szakmai tartalomra.

Az országos hatósági ellenőrzési terv letölthető INNEN.