Több mint 100 millió forint bírság és 32 halálos munkabaleset az első félévben!

2019.08.24

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya közzétette a 2019. év I. félévi ellenőrzéseinek tapasztalatait. Az ellenőrzés 7065 munkáltatóra terjedt ki, amelyek közül 5493-nál találtak szabálytalanságot. Több mint 100 millió forint értékben szabtak ki valamilyen bírságot. Sajnos munkabalesetekből sem volt hiány. Eddig összesen 11 151 munkabalesetet jelentettek be, melyből 32 halálos kimenetelű volt.

A vizsgált munkáltatók ebben az időszakban jellemzően kisebb vállalkozások voltak a májusban és júniusban lefolytatott "Sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata" kapcsán vizsgált mikro- és kisvállalkozásokra tekintettel.

1. ábra: Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma
1. ábra: Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók - mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, építőipar - ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb. A kiemelt ágazatok ellenőrzéseinek számát és az összes ellenőrzéshez viszonyított arányát a következő (2. számú) ábra mutatja, 

2. sz. ábra
2. sz. ábra

Látogatásra legtöbbször terv szerinti ellenőrzés alapján került sor (az összes látogatás 59,1%-a).

A látogatások 16%-a országosan és adott megyei szinten meghatározott szempontok alapján, célvizsgálatok keretében történt (2019. első félévben a május 6. és 2019. június 7. közötti időszakban lefolytatott "Sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata").

A munkavédelmi hatóságokhoz beérkező munkabaleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata során szerzett tapasztalatok, illetve a munkavállalók kérelme alapján balesetvizsgálatra az ellenőrzések 7,7%-ában került sor.

Az állampolgárok nagy számban tettek bejelentést, az egészséget és biztonságot veszélyeztető munkakörülmények miatt. Az állami tisztviselők a közérdekű bejelentés okán tett 797 látogatásuk során 636 közérdekű bejelentést, a 62 panaszbejelentéssel kapcsolatos látogatásuk alkalmával panaszbejelentést vizsgáltak ki.

A látogatások 7,1 %-a irányult közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálására.

Utóellenőrzésekre a látogatások 4,9%-ában került sor.

A munkavédelmi hatósághoz beérkező bejelentett, kivizsgálásra kötelezett súlyos munkabalesetek kivizsgálása folyamatosan történik.

3. sz. ábra
3. sz. ábra

Milyen döntések születtek?

Az ellenőrzések eredményeként összesen 9 677 db munkavédelmi döntés került kiadmányozásra.

A kiadmányozott közigazgatási döntések közül a 4. számú ábra szerinti megoszlásban az azonnali intézkedést fogantosító végzés és hiányosság megszüntetésére kötelező határozatok száma a meghatározó.

4. sz. ábra
4. sz. ábra

Bírság kiszabására összesen 298 esetben került sor a következő megoszlásban:

  • Munkavédelmi bírság: 100 598 580 Ft
  • Közigazgatási bírság: 2 033 000 Ft
  • Eljárási bírság: 500 000 Ft

Melyek voltak a leggyakrabban előforduló mulasztások?

A közigazgatási döntésekben foglalt intézkedések szakmai tartalma szerint a leggyakoribb intézkedéseket az 5. számú táblázatban nagyságrendi sorrendben bemutatott munkáltatói mulasztások miatt kellett meghozni.

5. sz. ábra
5. sz. ábra

Súlyos jogsértések

2019. I. félévben a súlyos jogsértések között jellemző volt, hogy a mélyépítési, közműépítési földmunkáknál, sok esetben elmaradt a munkagödrök illetve a munkaárkok dúcolása. Jellemző szabálytalanság a szakadólap megterhelése a kitermelt földdel, miközben a közúti járműforgalom közvetlenül a munkagödör mellett halad, megnövelve ezzel a föld beomlásának veszélyét. Változatlanul problémát jelentett a munkagödrök, munkaárkok elkerítésének hiánya.

Az építőiparban a magasban végzett munkáknál a leesés elleni megfelelő kollektív műszaki védelem kialakításának hiánya, a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosításának, vagy a munkavállaló részéről történő használatának elmulasztása.

A gépkezelői jogosultság hiányában (nem megfelelő képesítés miatt) történő munkavégzés legtöbbször az anyagmozgatással, raktározással kapcsolatban merült fel (emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata).

A feldolgozóipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések gyakran idéztek elő súlyos baleseteket a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt.

Villamos berendezések esetében a közvetlen, illetve közvetett érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság volt a leggyakoribb veszélyeztetés. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása számos munkaterületen előfordult.

A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között vezető helyet foglalt el az előzetes-, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztása; a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszköz biztosításának hiányában; továbbá a felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban végzett tevékenység hallásvédő eszköz biztosítása, illetve használata nélkül.

A teljes jelentést IDE kattintva tudja letölteni.

Forrás: ommf.gov.hu