Tűzoltó készülékek karbantartása

2018.11.29

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a készenlétben tartók gyakran megfeledkeznek a tűzoltó készülékek karbantartásáról. Maga a tűzoltó készülék készenlétben tartása nem jelenti azt, hogy ezzel minden kötelességünket teljesítettük. A készülékeket meghatározott időszakonként ellenőrizni kell, karban kell tartani.

A tűzoltó készülékek karbantartásának kötelezettségét és részletes előírásait is a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról határozza meg. 


Miért fontos a tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása?

Egyrészről azért, hogy meggyőződjünk róla, hogy tűz esetén megfelelően és megbízhatóan fog működni a készülék.

Másrészről azért mert a hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki a karbantartás elmulasztása miatt, amelynek összege 30.000 Ft/készülék.


Milyen karbantartási, ellenőrzési kötelezettségek vannak és milyen gyakorisággal?

1. Üzemeltetői ellenőrzés

A készenlétben tartó vagy képviselője ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

 • az előírt készenléti helyen van-e
 • rögzítése biztonságos-e
 • látható-e
 • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e
 • használata nem ütközik-e akadályba
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e
 • fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e
 • karbantartása esedékes-e
 • készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e
 • állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Gyakoriság: rendszeresen, legalább 3 havonta


2. Alapkarbantartás

A tűzoltó készülék karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység, kizárólag karbantartó szervezet vagy felülvizsgáló végezheti el.

Az alapkarbantartást a helyszínen el lehet végezni.

Gyakorisága: Évente (kivétel az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék)

A ciklusidő számítása a legutolsó karbantartástól, vagy első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.


3. Középkarbantartás és teljes körű karbantartás

Ezekhez az elvégzéséhez a tűzoltó készüléket mindenképpen el kell szállítani a karbantartó műhelybe, ugyanis nagyobb beavatkozást igényelnek.

Középkarbantartás gyakorisága: 5 és 15 év

Teljes körű karbantartás gyakorisága: 10 év

Ezen karbantartásoknál a ciklusidőt a a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól kell számolni.


Hogyan kell a tűzoltó készülékek helyét jelölni?

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Ajánlatkérésért, megrendelésért, illetve bővebb információkért keressen fel az elérhetőségeim egyikén.

Tel.: 06 20 945 3906

E-Mail: szikora.mernokiroda@gmail.com


Szikora Zsolt

Had- és Biztonságtechnikai Mérnök

Munkavédelmi technikus

Tűzvédelmi előadó

Tűzoltó készülék karbantartó

Tűzoltó-vízforrás felülvizsgáló